Persondatapolitik

Ejeroplysninger

Sandgren Group ApS

Herluf Trolles Gade 28

1052 København K

Telefon: 71 99 24 90

Email: info@sandgrengroup.dk

CVR: 37386073

Hvilke persondata indsamler og behandler vi?
Sandgren Group indsamler og lagrer alle oplysninger, som du indtaster på vores hjemmesider, eller som du opgiver, når du benytter vores tjenester. Herudover indsamler vi oplysninger, som automatisk sendes til os fra dit udstyr. De oplysninger som vi indsamler kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • Oplysninger, som du opgiver, når du bliver oprettet som kunde/bruger eller benytter de tjenester, vi stiller til rådighed
 • Oplysninger, der opgives i forbindelse med korrespondance via vores websted eller korrespondance, der sendes til os
 • Yderligere oplysninger, som du måtte opgive via sociale medier eller andre tredjepartstjenester.

Udover de oplysninger, som du selv giver os, indsamler vi automatisk de oplysninger, der sendes til os fra din computer, mobilenhed eller andet udstyr.

Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Oplysninger om din interaktion med vores websteder og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, enheds-id, enhedstype, oplysninger om geoplacering, computer- og forbindelsesoplysninger, statistik om sidevisninger, trafik til og fra vores hjemmeside, henvisnings-URL-adresse, IP-adresse og standardweblogoplysninger, og
 • Oplysninger indsamlet via cookies og lignende teknologier.  

Hvad bruger vi dine persondata til?
Vi anvender de oplysninger vi har om dig til en række formål, herunder til at:

 • Behandle dine forespørgsler og ordrer
 • Levere produkter, tjenester, service og kundesupport til dig
 • Forbedre vores produkter, tjenester, service og hjemmesider
 • Muliggøre din brug af vores tjenester og hjemmesider
 • Tilpasse vores hjemmesider og tjenester til dig
 • Få en bedre forståelse af, hvordan vores hjemmesider bruges, så vi kan forbedre dem
 • Sende dig forretningsmæssige oplysninger, herunder ordrebekræftelser, fakturaer mv.
 • Sende dig nyhedsbreve og markedsføring pr. e-mail, hvis du har afgivet samtykket
 • Foretage markedsundersøgelser om vores kunder, deres interesser, om tendenser og kundeadfærd
 • Administrere, diagnosticere og udbedre problemer på vores hjemmesider
 • Forhindre eller fastslå ulovlig aktivitet eller beskytte eller håndhæve rettigheder, og
 • Undgå eller imødegå sikkerhedsbrud.

Vi behandler og opbevarer kun data om dig, der er nødvendige, relevante og tilstrækkelige til at opfylde de formål, som er nævnt ovenfor.

Vi lagrer ikke persondata længere end tilladt ved lov og sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål.

Kontrol og opdatering af persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Indhentelse og tilbagetrækning af samtykke

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Videregivelse af persondata
Vi videregiver ikke persondata til tredjeparter, undtagen i følgende specifikke tilfælde:

 • Du har afgivet dit udtrykkelige samtykke til videregivelsen
 • Videregivelsen sker til betroede virksomheder eller personer, der behandler persondata for os baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed. Disse virksomheder eller personer har ikke tilladelse til at bruge dine oplysninger til deres egne formål
 • Når vi er pålagt at videregive oplysninger i forbindelse med en vidneindkaldelse, retskendelse eller andre gældende lovmæssige eller juridiske processer
 • Når vi i god tro mener, at videregivelsen af oplysninger er nødvendig for at forhindre eller reagere på bedrageri, forsvare vores hjemmesider mod angreb, eller beskytte vores virksomheds, kunders og brugeres ejendom og sikkerhed, eller offentlighedens sikkerhed.

Sandgren Group videregiver ikke persondata om dig til tredjeparter med henblik på deres egne markedsføringsformål, medmindre du udtrykkeligt har samtykket til at oplysningerne må videregives til sådanne formål. Med disse parter er der indgået databehandleraftaler (DPA) iht. GDPR-forskrifterne herfor.

Hvor lagres dine persondata?
Personoplysningerne lagres på vores egen server i henhold til denne persondatapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i Danmark eller tredjelande, sikrer vi os altid, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne privatlivspolitik og som følger af gældende lovgivning.

Beskyttelse af persondata
Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere), som begrænser risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring.

Adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har også ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyde. Hvis du ønsker at bruge din ret til data-overførsel, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Rettelse eller sletning af persondata
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal blot henvende dig til os og oplyse, hvad du ønsker at få rettet.

Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, eller hvis du hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser, kan du altid anmode om at få dem slettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelse eller klage mod behandling af persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har også ret til at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Ændring af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik, således at vi til enhver tid overholder gældende lovgivning. Den senest opdaterede version af den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på multiline.dk

Har du kommentarer eller spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål vedrørende Sandgren Groups indsamling eller behandling af persondata, er du altid velkommen til at kontakte os.